Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Żagle w krainie stu jezior"

Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Obóz sportowy żeglarski"

REGULAMIN i Punktacja Pucharu Sekcji Sezon 2018

1.    Puchar Sekcji to podsumowanie zmagań sportowych – wszystkich startów w regatach, wszystkich zawodników z Sekcji Żeglarskiej MTTiSW podczas całego sezonu.

2.    Jest to wyróżnienie indywidualne dla startujących w regatach zawodników – indywidualnie i załogowo.

3.    Podsumowanie Pucharu i wręczenie nagród i upominków nastąpi podczas Gali Żeglarskiej w grudniu 2018 roku.

4.    Punktowane są miejsca od 1 do 30. Pozostałe nie są oceniane.

5.    Zawodnicy oceniani są indywidualnie, przy startach indywidualnych oraz załogowo, przy startach w załogach.

6.    Załogi są ustalane na początku sezonu i zmiany mogą nastąpić w szczególnych przypadkach, i dotyczyć jedynie załoganta. W przypadku zmiany sternika kończy się punktację dla tej załogi, a utworzona nowa startuje z czystym kontem, czyli od 0 pkt.

7.    O zwycięstwie decyduje suma uzyskanych wszystkich punktów z wszystkich startów.

8.    Ustala się następujące klasy do rywalizacji w sezonie 2018 :
a)    Optymist
b)    Cadet
c)    Omega
d)    Open – kabinowe i otwarto pokładowe do 5 m
e)    Finn


9.    Punktacja wygląda następująco :

- miejsce 30 – 1 pkt.
- miejsce 29 – 2 pkt.
- miejsce 28 – 3 pkt.
- miejsce 27 – 4 pkt.
- miejsce 26 – 5 pkt.
- miejsce 25 – 6 pkt.
- miejsce 24 – 7 pkt.
- miejsce 23 – 8 pkt.
- miejsce 22 – 9 pkt.
- miejsce 21 – 10 pkt.
- miejsce 20 – 11 pkt.
- miejsce 19 – 12 pkt.
- miejsce 18 – 13 pkt.
- miejsce 17 – 14 pkt.
- miejsce 16 – 15 pkt.
- miejsce 15 – 16 pkt.
- miejsce 14 – 17 pkt.
- miejsce 13 – 18 pkt.
- miejsce 12 – 19 pkt.
- miejsce 11 – 20 pkt.
- miejsce 10 – 21 pkt.
- miejsce   9 – 22 pkt.
- miejsce   8 – 23 pkt.
- miejsce   7 – 24 pkt.
- miejsce   6 – 25 pkt.
- miejsce   5 – 30 pkt.
- miejsce   4 – 40 pkt.
- miejsce   3 – 60 pkt.
- miejsce   2 – 80 pkt.
- miejsce   1 – 100 pkt.

10.    Punktacja jest podawana na bieżąco w terminie do 7 dni od imprezy w formie tabelarycznej – bieżąca suma punktów i publikowana na grupie Sekcji na FB.

11.    Punktację prowadzi trener grupy sport. W punktacji
                  uczestniczą wszyscy członkowie sekcji żeglarskiej.

12.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 lutego 2017 roku.