Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Żagle w krainie stu jezior"

Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Obóz sportowy żeglarski"

Sekcja żeglarska

SEKCJA ŻEGLARSKA MTTiSW