ZARZĄD MTTiSW

Prezes - Robert Buchert

Zastępca Prezesa - Tomasz Haryjan

Sekretarz - Artur Śliwa

Skarbnik - Adam Przewięda