Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Kajakiem do Międzychodu"

Sekcja kajakowa

Sekcja Kajakowa MTTiSW

kontakt w sprawie zajęć, udostępniania kajaków na spływy

Kierownik Sekcji : Marian Lechowicz

tel. +48 606 490 217