Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków

Zarząd                                                                                           Międzychód, dnia 23 kwietnia 2019 roku

MTTiSW

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zgodnie z § 23 ust. 6 Statutu MTTiSW Zarząd Międzychodzkiego Towarzystwa Turystyki i Sportów Wodnych w związku z rezygnacją z funkcji przez prezesa stowarzyszenia i podjętą uchwałą o rezygnacji pozostałych członków zarządu zwołuje na dzień 9 maja 2019 roku godz. 18.00  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w celu wyboru nowego zarządu oraz z - ców członka Komisji Rewizyjnej.

Porządek obrad przesłano emailem.

                                                                                                              W imieniu Zarządu

                                                                                                              Sławomir Pastok