Uchwały zarządu

Plan zebrań zarządu MTTiSW - rok 2018

 1. 16 styczeń 2018
 2. 06 lutego 2018
 3. 20 lutego 2018
 4. 20 marca 2018
 5. 10 kwietnia 2018
 6. 05 czerwca2018
 7. 19 czerwca 2018
 8. 03 lipca 2018
 9. 24 lipca 2018
 10. 21 sierpnia 2018
 11. 06 września 2018
 12. 09 października 2018
 13. 06 listopada 2018
 14. 18 grudnia 2018

Inne zebrania zwoływane doraźnie w razie potrzeby.

ROZPOCZĘCIE GODZINA  18.00  ( POZA V-VIII - godz. 20.00 )