Uchwały zarządu

Plan zebrań zarządu MTTiSW - rok 2017

 1. 14 lutego 2017
 2. 21 lutego 2017
 3. 21 marca 2017
 4. 18 kwietnia 2017
 5. 16 maja 2017
 6. 20 czerwca2017
 7. 4 lipca 2017
 8. 22 sierpnia 2017
 9. 19 września 2017
 10. 17 października 2017
 11. 14 listopada 2017
 12. 12 grudnia 2017

Inne zebrania zwoływane doraźnie w razie potrzeby.

ROZPOCZĘCIE GODZINA  18.00