Składki członkowskie

W roku 2018 wysokość składki członkowskiej nie uległa zmianie i wynosi 20 złotych miesięcznie dla osób pracujących, a dla uczących się 5 złotych miesięcznie.

Członkowie młodzieżowi są zwolnieni ze składek na rzecz MTTiSW. Nie dotyczy to składek wewnętrznych sekcji.

Składki można regulować przed lub po spotkaniach członkowskich, indywidualnie u skarbnika lub wpłacić na konto (forma najbardziej preferowana)

KONTO DO WPŁAT :
PKO S.A. 06 1240 3565 1111 0010 6233 6249