INSTRUKCJA

FINANSOWO - GOSPODARCZA

MIĘDZYCHODZKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYKI

i SPORTÓW WODNYCH

 

REGULAMIN

 

KORZYSTANIA ZE :

STANICY STARY PORT, PRZYSTANI PORTU RZECZNEGO,

PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ I SPRZĘTU

PRZEZ CZŁONKÓW

MIĘDZYCHODZKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYKI I SPORTÓW WODNYCH