Prace społeczne

W roku 2017 każdy z Szanownych Kolegów i Koleżanek ma do zrealizowania jedynie dziesięć godzin prac społecznych na rzecz naszego stowarzyszenia, ale dobrowolnie można zrealizować więcej w zależności od czasu i możliwości. Dlatego te dziesięć godzin traktujmy w sposób symboliczny jako nasz minimalny wkład w naszą Stanicę Wodną, Stary Port i Przystań Miejską i działania statutowe stowarzyszenia. Osoby, które z różnych powodów nie mogą się zaangażować w prace na rzecz stowarzyszenia mogą uregulować u kolegi skarbnika ekwiwalent w wymiarze 20 złotych za godzinę.

Generalnie jesteśmy przeciwnikami ogłaszania czynów masowych, gdyż nie kojarzą się one dobrze. Uważamy, że łatwiej jest dopasować swój czas indywidualnie, lub w mniejszych zespołach, w dogodnym dla siebie czasie i zrealizować potrzebne naszemu społeczeństwu przedsięwzięcia. Poniżej przedstawiamy jakie prace są do wykonania. W sprawie ich realizacji prosimy o kontakt z Prezesem MTTiSW, z którym należy ustalić szczegóły.

Rejestr godzin prowadzi kolega Marian Lechowicz, a prace do wykonania będą podawane w komunikatach na bieżąco.

Zapraszam !

Prace do zrealizowania w roku 2017 :

1) malowanie bramy wjazdowej i ogrodzenia

2) wykonanie schodów na mini pole

3) renowacja naszych pomostów w porcie i na przystani na jeziorem Miejskim

4) przewiezienie, porąbanie i składowanie pozostałego drewna

5) odmalowanie - odświeżenie masztu flagowego

6) malowanie pomieszczeń łazienek i prysznicy

7) malowanie kuchni

8) malowanie świetlicy

9) wykonanie ławek wzdłuż nabrzeża

10) NAPRAWA DACHU NA BUDYNKU STANICY - położenie nowej papy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! WRZESIEŃ 2017!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!