Prace społeczne

Tak jak w roku ubiegłym, w roku 2018 każdy z Szanownych Kolegów i Koleżanek ma do zrealizowania jedynie dziesięć godzin prac społecznych na rzecz naszego stowarzyszenia, ale dobrowolnie można zrealizować więcej w zależności od czasu i możliwości. Dlatego te dziesięć godzin traktujmy w sposób symboliczny jako nasz minimalny wkład w naszą Stanicę Wodną, Stary Port i Przystań Miejską i działania statutowe stowarzyszenia. Osoby, które z różnych powodów nie mogą się zaangażować w prace na rzecz stowarzyszenia mogą uregulować u kolegi skarbnika ekwiwalent w wymiarze 20 złotych za godzinę.

Generalnie jesteśmy przeciwnikami ogłaszania czynów masowych, gdyż nie kojarzą się one dobrze. Uważamy, że łatwiej jest dopasować swój czas indywidualnie, lub w mniejszych zespołach, w dogodnym dla siebie czasie i zrealizować potrzebne naszemu społeczeństwu przedsięwzięcia. Poniżej przedstawiamy jakie prace są do wykonania. W sprawie ich realizacji prosimy o kontakt z Prezesem MTTiSW, z którym należy ustalić szczegóły.

Rejestr godzin prowadzi kolega Marian Lechowicz. Zestawienie ilości przepracowanych godzin będzie dostępne niebawem na stronie i na tablicy w świetlicy. Prace do wykonania będą podawane w komunikatach na bieżąco.

Zapraszamy !

Zarząd MTTiSW

Prace do zrealizowania w roku 2018 :

1) przewiezienie, porąbanie i składowanie pozostałego drewna

2) malowanie pomieszczeń łazienek i prysznicy

3) malowanie kuchni

4) malowanie świetlicy

5) malowanie bramy wjazdowej i ogrodzenia

6) przestawianie pomostów w porcie

7) prace przy pomoście miejskim

8) renowacja naszych pomostów w porcie i na przystani nad jeziorem Miejskim

9) odmalowanie i odświeżenie masztu flagowego

10) wykonanie ławek wzdłuż nabrzeża

11) wykonanie wiaty na drewno

12) prace przy imprezach organizowanych przez stowarzyszenie