Plan pracy

PLAN PRACY

MIĘDZYCHODZKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYKI I SPORTÓW WODNYCH

NA ROK 2017

 

1.     Główne założenia i cele.

 

Głównym założeniem przewodnim tego roku jest integracja środowiska wodniackiego w ramach naszego Stowarzyszenia oraz stworzenie pozytywnego odbioru społeczności wodniackiej w ramach społeczności gminnej i umiejscowienie wodniaków w tej społeczności. Zadanie to będziemy realizować poprzez cykl różnorodnych imprez wodniackich na terenie gminy i powiatu realizowanymi dla nas oraz dla wszystkich mieszkańców. Poza imprezami w ramach integracji należy stworzyć takie warunki dla członków, aby Stary Port był naszym drugim domem. Tak abyśmy chcieli spędzić tu swój wolny czas z rodziną, znajomymi i to nie tylko podczas wypływania, czy przypływania do portu, ale wpaść na kawę , pobyć, posiedzieć. Realizacja tych założeń i celi należy do nas do Wszystkich członków MTTiSW. Stawiamy również na szkolenie, gdyż zwiększona ilość przeszkolonych osób to większa ilość pływających osób i większe wykorzystanie infrastruktury jaką posiadamy w Starym Porcie i na przystani nad jeziorem Miejskim.

Ważnym elementem zapewniającym właściwy i pozytywny obraz społeczny realizacji naszych zadań jest przekaz medialny tych działań, co czyniła Sekcja Żeglarska w ubiegłym roku, a także desygnowanie osób z naszego środowiska do różnych konkursów, komisji i zespołów w gminie.

 

2.     Główne zadania programowe.

 

Realizacja głównych zadań programowych należy przede wszystkim do sekcji, które teoretycznie mamy w naszym Stowarzyszeniu. W tym roku jednym z podstawowych zadań jest aby z teorii przejść do praktyki i aby działały wszystkie sekcje, czyli żeglarska, motorowodna oraz kajakowa. Jeżeli znajdą się chętni do działania planujemy również utworzenie sekcji pływackiej pływania długodystansowego oraz turystycznej – rowerowej. Stawiając na szkolenie stawiamy na specjalistów stąd powołanie Kierownika Wyszkolenia Żeglarskiego i Motorowodnego zajmującego się organizacją i prowadzeniem kursów żeglarskich i motorowodnych.

 

Do głównych zadań w bieżącym roku należą :

- organizacja rozpoczęcia sezonu

- organizacja zajęć sekcji

- organizacja regat na jeziorze Bielskim – Puchar Dwóch Wysp – Memoriał Teresy

  Remiszewskiej pod patronatem Starosty Powiatu Międzychodzkiego.

- organizacja Półkolonii Motorowodnej i szkolenia motorowodnego dla sekcji

  żeglarskiej i młodzieży z terenu gminy

- organizacja obozu sportowego – żeglarskiego w Barlinku

- organizacja zajęć z zakresu sportów wodnych dla osób niepełnosprawnych

- organizacja spływu kajakowego

- organizacja regat na jez. Miejskim – III Puchar Burmistrza Międzychodu

- organizacja spływu motorowodnego oraz pokazów motorowodnych

- organizacja koncertu szantowego w Starym Porcie

- organizacja zakończeniu sezonu

- organizacja spotkania świąteczno – noworocznego

- organizacja gali żeglarskiej podsumowującej sezon 2017

- organizacja kursu żeglarskiego oraz motorowodnego ( poza wym. wcześniej )

 

3.     Założenia finansowe i gospodarka majątkiem.

 

Realizacja tylu przedsięwzięć wiąże się z nieodłącznie ze środkami finansowymi i to zarówno związanymi z poszczególnymi imprezami jak też działalnością poszczególnych sekcji naszego Stowarzyszenia. Stąd planując realizację poszczególnych działań pod koniec ubiegłego roku wystartowaliśmy do udziału w konkursach w naszej gminie, by zapewnić finansowanie działalności sekcji oraz przeprowadzenie imprez.

I tak :

a)      Żagle w Krainie 100 Jezior – program dla Sekcji Żeglarskiej na zapewnienie udziału w regatach, zajęciach, zakupy sprzętowe, osprzętowe, naprawy sprzętu, koncert szantowy. – kwota : 20000 złotych dofinansowania

b)      Półkolonia Motorowodna – program dla sekcji żeglarskiej i motorowodnej -  4600 złotych dofinansowania ( odpłatność w Półkolonii będzie wynosić około 120-150 zł)

c)      Obóz żeglarski – sportowy w Barlinku – program dla sekcji żeglarskiej – 5900 złotych dofinansowania ( odpłatność uczestników 500 złotych)

d)     Kajakowe lato – 4950 złotych dofinansowania

e)      Woda dla wszystkich – 2400 złotych dofinansowania

 

Łącznie na realizację zadań pozyskano 25900 – sekcja żeglarska ( ubiegły rok 12500 ), 4600 zł sekcje żeglarska i motorowodna, 4950 zł sekcja kajakowa ( 5000 zł ubiegły rok ) oraz 2400 zł realizacja zadania dla osób z niepełnosprawnością.

                 

                        Nie są to jedyne środki na planowane przedsięwzięcia stąd planujemy :

                 występowanie o patronaty, pozyskiwanie sponsorów, a dla utrzymania portu na

                 poziomie ubiegłorocznym dochody z użyczeń sprzętu, obiektu, opłat

                 portowych, ewentualnych imprez.

 

                W ramach gospodarki majątkowej planujemy usprawnienie obsługi finansowej ,

                obsługi płatności składek, usprawnienie i zapewnienie rozliczeń poprzez

                zatrudnienie księgowej, zapewnienie obsługi portu i właściwego nadzoru nad

                sprzętem i obiektem poprzez bosmana portu. Odświeżenie obiektu poprzez

                malowanie. Aktualizacja i bieżące prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia

               włącznie z podglądem monitoringu przez stronę, montaż internetu w porcie i

               dostępu bezpłatnego do Wi-Fi.

               

4.     Harmonogram imprez.

a)      Harmonogram imprez MTTiSW stanowi integralną część planu.

b)      Harmonogram zebrań na cały rok zostanie wywieszony na tablicy informacyjnej tak jak i dyżury Prezesa Zarządu.