SEKCJA NARCIARSTWA WODNEGO

Wszelkie informacje o pracach sekcji i jej zajęciach oraz kontakt w sprawie uczestnictwa w zajęciach u

KIEROWNIKA SEKCJI

Piotr Sobczyński

tel. 691037677