Regaty o Puchar Samorządów Powiatu Międzychodzkiego - 12-13.10.2019

Do pobrania Zawiadomienie o regatach

Noclegi na regaty
- Ośrodek Wypoczynkowy Sielawa w Chrzypsku Wielkim tel.607-766-359
- Agroturystyka L&H Chrzypsko Wielkie ul. Główna 49 tel.608-136-113
- hotel Łężeczki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków

Zarząd                                                                                           Międzychód, dnia 23 kwietnia 2019 roku

MTTiSW

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zgodnie z § 23 ust. 6 Statutu MTTiSW Zarząd Międzychodzkiego Towarzystwa Turystyki i Sportów Wodnych w związku z rezygnacją z funkcji przez prezesa stowarzyszenia i podjętą uchwałą o rezygnacji pozostałych członków zarządu zwołuje na dzień 9 maja 2019 roku godz. 18.00  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w celu wyboru nowego zarządu oraz z - ców członka Komisji Rewizyjnej.

Porządek obrad przesłano emailem.

                                                                                                              W imieniu Zarządu

                                                                                                              Sławomir Pastok

1% na wspieranie sportów wodnych w powiecie międzychodzkim

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU

 

Zarząd MTTiSW zwołuje na dzień 29 marca 2019 godz. 18.00 Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków. II termin ustala się na 29.03.2019 roku godz. 18.30

 

Poniżej porządek obrad.

 

 

 

RAMOWY PORZĄDEK OBRAD

 

WALNEGO SPRAWOZDAWCZEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW

 

Międzychodzkiego Towarzystwa Turystyki i Sportów Wodnych

 

w  dniu 29.03.2019 roku.

 

 

 

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

 

2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz

 

    protokolantów.

 

3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.

 

4. Powołanie Komisji Mandatowej, Wnioskowej i Skrutacyjnej.

 

5. Przyjęcie porządku obrad.

 

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

 

7. Sprawozdanie z działalności MTTiSW

 

8. Sprawozdanie finansowe.

 

9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

 

10. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.

 

11. Dyskusja nad sprawozdaniami.

 

12. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za ubiegły rok oraz udzielenie

 

      absolutorium Zarządowi.

 

13. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący.

 

14. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków zgłoszonych na piśmie.

 

17. Wolne wnioski.

 

18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

 

 

 

25 - 09 - 2018 NOWA JEDNOSTKA ZWODOWANA

We wtorek 25 września 2018 w Starym Porcie zwodowano nowo wybudowana jednostkę pływającą.


 

ZAŁOGA MISTRZÓW POWIATU NOWOTOMYSKIEGO W KLASIE JACHTÓW OTWARTOPOKŁADOWYCH

Załoga POL 236 w składzie Paweł Piepiora, Małgorzata Piepiora i Bożena Skwarska wygrała klasę jachtów otwartopokładowych podczas regat - mistrzostw powiatu nowotomyskiego w Zbąszyniu.

Bądź w kontakcie

Info o porcie

DYŻURY

Odsłon artykułów:
63951

Facebook